Zonnepanelen voor iedereen

Wil je wel zonnepanelen maar heb je geen ruimte? Zou je panelen op een ander dak dan dat van jezelf willen leggen? Samen met de Zonne-coöperatie West Friesland maken we dit in Hoorn mogelijk.

De gemeente Hoorn heeft ingestemd met de beschikbaarstelling van het dak van de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal. De bedoeling is om ‘zonnedak­lozen’ in de gelegenheid te stellen om op dit dak zoveel mogelijk eigen panelen neer te leggen.

Op dit moment onderzoeken we de technische mogelijkheden (oppervlak, draagkracht etc) van de brandweerkazerne en zijn we in gesprek met andere eigenaren van maatschappelijke daken. Voor de zomer komen we met meer informatie op deze pagina en zullen we ook info-bijeenkomsten plannen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *