Inschrijfformulier Zonnecooperatie West Friesland


De prijs per zonnecertificaat bedraagt circa € 350,- a € 400,-, en wordt per dak vastgesteld. De opbrengst per zonnecertificaat bedraagt circa 250 a 275 kWh per jaar. U kunt er nu al voor kiezen om het lidmaatschap aan te vragen. Als lid heeft u voorrang bij het toekennen van de zonnecertificaten. Bij de aanvraag gaat u akkoord met de statuten, model ledenovereenkomst, uitgangspunten, en reglement.

Zodra het geld door de coöperatie is ontvangen en het bestuur de aanvraag heeft geaccepteerd is het lidmaatschap definitief geworden. Wanneer de penningmeester dit formulier en eventueel lidmaatschapsgeld heeft ontvangen, krijgt u van hem een ontvangstbevestiging.

Bij de aanvraag gaat u akkoord met de statuten, model ledenovereenkomst, uitgangspunten, en reglement.
Deze kunt u vinden op de website van ons overkoepelende cooperatie; http://www.zonnecooperatiewestfriesland.nl/page19.html