(nieuw) Zonnedak Westerblokker

 

P1100732

Pand Fa. Wit, Westerblokker 14-A Blokker

JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK​​ IN WESTERBLOKKER

 

UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT​​ ​​ 

Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF)​​ U.A.​​ gaat duurzame energie produceren om mensen die geen geschikt dak hebben voor het plaatsen van zonnepanelen toch van zonnestroom te kunnen voorzien.​​ 

Waarom doen we dit? ​​ 

Wij willen op deze​​ wijze een bijdrage leveren aan:

1.​​ Het​​ behoud van het klimaat.​​ 

2.​​ Het​​ besparen op fossiele brandstoffen ten gunste​​ van latere​​ generaties.​​ 

3. Onafhankelijker​​ worden van verre leveranciers.​​ 

​​ Door de lokale productie nemen wij als burgers het heft zelf in handen om de wereld op deze wijze een beetje te verbeteren.​​ 

​​ 

 

DEELNAME IN DE ZONNECOOPERATIE WEST-FRIESLAND

 

De besturen en werkgroepen ​​ doen de werkzaamheden vrijwillig en dienen daarmee de verduurzaming van West-Friesland. Van de Coöperatie kan je lid worden. Dat gebeurt door inschrijving. Inschrijving kost € 25,00. ​​ Bij uitschrijving​​ worden deze gelden geretourneerd. Door het kopen van certificaten van een zonnedak (een certificaat per paneel) maak je gebruik van de regelingen.​​ Een huishouden mag minimaal 2 en maximaal 20 certificaten kopen. Een gemiddeld huis heeft aan 10 tot 12 certificaten voldoende. Het moment, waarop het lidmaatschapsgeld is bijgeschreven op de rekening van ZCWF​​ is leidend bij het uitgeven van certificaten van een​​ nieuw dak. De opbrengst van de panelen wordt jaarlijks achteraf betaald. De coöperatie regelt:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -​​ het administratieve gedeelte van wat er bij dit initiatief komt kijken.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -​​ het beheer en het onderhoud van de productie-installaties.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -​​ het contact met de energiemaatschappij, de belastingdienst en de netwerkbeheerder.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -​​ de communicatie met leden en geïnteresseerden.  ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

PRODUCTIE-INSTALLATIE​​ ​​ 

De​​ productie-installatie​​ wordt​​ geplaatst op​​ het dak van​​ Fa. Wit, gevestigd aan de​​ Westerblokker 14-A ​​ 1695 AG Blokker.​​ ​​ Het dak van deze locatie biedt ruimte aan​​ 240​​ zonnepanelen, genoeg voor​​ ca 20​​ deelnemers. ​​ Dit is de​​ tweede​​ locatie​​ van een aantal daken in​​ de stad Hoorn​​ die worden​​ ontwikkeld in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting​​ (Postcoderoos regeling).​​ 

Voor deze installatie verwachten we​​ ca 20​​ deelnemers te kunnen interesseren die gebruik gaan maken van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting. De deelnemers krijgen een deel van de betaalde energiebelasting terug waardoor een goed financieel resultaat mogelijk wordt met productie van groene stroom voor eigen gebruik gedurende minstens 15 jaar. ​​​​ 

​​ 

Locatie​​ 

Westerblokker 14-A ​​ 1695 AG Blokker, gemeente Hoorn.​​ 

Centrale postcodegebied i.h.k.v. de​​ Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting​​ is 1695

 

Capaciteit​​ 

240​​ zonnepanelen​​ 

Opgesteld​​ vermogen​​ 64.800​​ wattpiek​​ 

Jaaropbrengst​​ ca 58.000 kWh​​ ​​ (gemiddeld over de eerste 10 jaar en bij een gemiddeld aantal zonuren)​​ 

per paneel: ca 240​​ kWh pj.​​ 

 

CO2 reductie​​ ​​ 

CO2 reductie​​ ca​​ 32000​​ kg /jaar ​​​​ (0,56 kg​​ CO2 per kWh). ​​ 

Investering + jaarlijkse kosten​​ 

Investering installatie​​ ca​​ ​​ 84​​ 000,-

Per zonnecertificaat​​ ca​​ € 350,-​​ incl BTW

Jaarlijkse kosten per zonnecertificaat​​ begroot op €​​ 7,20​​ incl BTW​​ (na aftrek van korting energiebedrijf)​​ 

 

Levensduur installatie​​ ​​ 

> 25 jaar. ​​ ​​  ​​ 

 

 

DE POSTCODEREGELING  ​​ ​​ ​​​​ ​​ 

In december 2013 is het Energieakkoord gesloten door de partners in de SER. Eén van de pijlers in het akkoord is decentrale duurzame energieproductie door energiecoöperaties en VvE’s. Er is subsidie beschikbaar voor deze groepen. Deze subsidie is vervat in de Regeling verlaagd Tarief Energiebelasting die postcoderegeling wordt genoemd. Essenties van de postcoderegeling zijn: ​​ 

Eigendom​​ 

Een productie-installatie moet volledig eigendom zijn van de coöperatie die de installatie exploiteert. Het betreft zowel het juridisch als het economisch eigendom. Zonnecoöperatie West-Friesland richt daartoe productielocaties in die een zelfstandige exploitatie hebben binnen de coöperatie. ​​ 

Kleinverbruikers​​ ​​ 

De regeling is bedoeld voor particulieren, zowel huurders als huiseigenaren, maar staat ook open voor​​ kleine ondernemers​​ die een klein​​ zakelijke aansluiting hebben​​ (=/< 3 x 80​​ ampère)​​ tot een maximum van​​ 10.000 kWh per jaar. Een bedrijf mag geen groter belang hebben in het project dan 20%.​​ 

​​ 

Woon- of werkadres​​ ​​ 

De leden moeten op het adres van de aansluiting wonen en/of een bedrijf gevestigd hebben. Periodieke bewoning - bijvoorbeeld in het geval van een vakantiehuis - sluit deelname uit. ​​ 

Postcoderoos​​ ​​ 

De leden van de Productie Coöperatie wonen of werken in het postcodegebied of in een aangrenzend postcodegebied waarin de installatie staat. Men noemt dit de postcoderoos.​​ Het centrale postcodegebied voor deze​​ installatie​​ is​​ het postcodegebied​​ 1695. Deelnemers aan het project moeten dus wonen of werken in​​ één van de volgende postcodegebieden:​​ 

1624, 1625,​​ 1628, 1689, 1695 en 1696.

Teruggave energiebelasting​​ ​​ 

De deelnemers hebben recht op​​ teruggave van​​ (een deel van)​​ de energiebelasting​​ per geproduceerde en afgenomen kWh per jaar. Je krijgt uitsluitend energiebelasting terug over jouw deel in de geproduceerde stroom met een maximum van​​ 10.000 kWh per jaar. De administratie wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst. ​​ 

Ook zonnepanelen op je eigen dak?​​ ​​ 

Je kunt naast de zonnepanelen op je eigen dak ook zonnepanelen plaatsen op het dak van​​ Fa. Wit​​ maar​​ in totaal krijg je jaarlijks​​ niet een grotere​​ korting op​​ de energiebelasting​​ dan over​​ maximaal 10.000 kWh.​​ 

15 Jaar gegarandeerd​​ ​​ 

De postcoderegeling wordt gegarandeerd toegepast gedurende een periode van 15 jaren vanaf de datum van in gebruikstelling.​​ 

​​  ​​ 

 

HET VERDIENMODEL​​ ​​ 

Terugverdientijd 10 jaar​​ ​​ 

Met de belastingteruggave en de verkoop van de geproduceerde elektriciteit is het mogelijk de inleg voor een zonnecertificaat in ongeveer 10 jaar terug te verdienen. Daarna wordt een goed rendement gemaakt. ​​ 

Zonnecertificaten​​ ​​ 

Een zonnecertificaat is het gebruiksrecht van een hoeveelheid geïnstalleerde Wattpiek. Als deelnemer kun je in principe kiezen uit het aantal zonnecertificaten dat je​​ wenst.​​ De investering per​​ zonnecertificaat is bepaald op​​ ca.

€ 350,- en de jaarlijkse kosten zijn begroot op €​​ 7,20​​ incl BTW​​ per zonnecertificaat. Bij het kiezen van​​ het​​ aantal​​ zonnecertificaten​​ reken je dus met een bedrag​​ van € 350,- per​​ zonnecertificaat.​​ 

 ​​​​ 

Bronnen van inkomsten​​ ​​ 

1. ​​ Verkoop stroom.​​ Het bedrag wordt periodiek vastgesteld afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.​​ 

2. ​​ Teruggave EB (energiebelasting).​​ De korting op de energiebelasting​​ geldt gedurende​​ de gehele periode waarin​​  ​​​​ de postcoderegeling van kracht is. De teruggave​​ wordt verrekend via je energiemaatschappij.​​ ​​ 

3. ​​ Korting van energiemaatschappij.​​ Bij​​ afname van stroom en gas krijgt de coöperatie​​ jaarlijks​​ een korting van ongeveer € 30,-. ​​ Als je alleen stroom afneemt​​ van de gezamenlijk gekozen energiemaatschappij ​​ is​​ deze korting ongeveer € 15,-. De korting wordt achteraf verrekend met je jaarlijkse bijdrage in de operationele lasten van de zonne-installatie. ​​ 

Jaarlijkse kosten ​​ 

Operationele kosten zoals: ​​ 

1.​​ Vergoeding eigenaar gebouw.​​ 

2.​​ Verzekering ​​ 

3.​​ Administratie ​​ 

4.​​ Onderhoud ​​ 

5.​​ Reservering voor groot onderhoud

Bovenstaande kosten worden over het algemeen geïndexeerd. ​​ 

​​ 

Hoe hoog wordt het rendement?​​ ​​ 

Periode 1: jaar 1 - 15 ​​​​ 

In de eerste periode wordt de stroom marktconform bij jou thuis geleverd door de door ons gekozen energiemaatschappij. Dit gaat tegen normale tarieven omdat de postcoderegeling niet mag worden gebruikt om extra korting te geven op de stroomtarieven. Met de belastingkorting en de​​ netto-opbrengst​​ van de productie-installatie wordt jouw inleg in jaarlijkse porties terugbetaald. Dit duurt waarschijnlijk 10 jaar. Daarna krijg je, tot het 16e jaar, nog steeds korting op de energiebelasting! Dat is dus pure winst. ​​ 

Bedenk daarbij dat de energie door ZCWF aan jou wordt geleverd vanuit een groepsovereenkomst met een energieleverancier hetgeen je ongeveer € 30,- per jaar extra voordeel geeft bij afname van stroom en gas en ongeveer € 15,- als je alleen stroom afneemt.​​ 

​​ 

Periode 2; Jaar 16 – 25 ​​​​ 

De productie-installatie levert nu stroom tegen kostprijs, die tegen de hoogst mogelijke prijs verkocht wordt. De marge wordt jaarlijks onder aftrek van de operationele kosten uitgekeerd aan de leden.​​ 

​​ 

 

Factoren die invloed hebben op het resultaat​​ ​​ 

Onderstaande factoren zijn van invloed op het resultaat. Deze invloeden kunnen positief of negatief uitvallen. ​​ 

1. ​​ Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst.​​ Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld aantal zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van de zonnepanelen van 0,8 % per jaar. ​​ 

2. ​​ De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit.​​ In de berekening zijn we uitgegaan van een gelijkblijvende prijs voor de komende jaren. Dus dat kan per jaar fluctueren.​​ 

3. ​​ Inflatie. ​​​​ Voor een aantal posten zoals onderhoud, verzekering en administratie hebben we ook geen​​ inflatiefactor gehanteerd. Dus dat kan in de toekomst nog variëren.​​ 

4. ​​ Wettelijke regelingen.​​ Indien​​ de wetgever de Regeling Verlaagd Tarief zou wijzigen kan dat invloed hebben op de resultaten, dit afhankelijk van de wijzigingen.​​ 

​​ 

 

1. ​​ De duur van het Recht van Opstal.​​ Met​​ de​​ eigenaar van het onroerend goed​​ is​​ overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 25 jaar geplaatst mogen worden op​​ het​​ dak van​​ het gebouw. Hiertoe​​ hebben we een overeenkomst met de eigenaar van het pand afgesloten en op basis daarvan het Recht van Opstal verkregen. Daarin staat dat wij 25 jaar lang gebruik mogen maken van dit dak.​​ 

2. ​​ De levensduur van de productie-installatie.​​ Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de coöperatie genomen. Vooralsnog gaan we​​ ervan​​ uit dat de installatie meer dan 25 jaar zal functioneren. ​​ 

​​ 

In bovenstaande grafiek zie je hoe het productieaandeel wordt terugverdiend in ongeveer 10 jaar en dat je daarna nog enkele jaren profiteert van de teruggave energiebelasting. Na het 15e jaar levert de installatie stroom tegen en zo laag mogelijke prijs aan jou en de overige leden van ZCWF.

 

HOE WERKT HET?​​ ​​ 

Deelnemers​​ worden lid van de coöperatie​​ ​​ 

Deelnemers in de productie-installatie worden lid van Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF). Het lidmaatschap van Zonnecoöperatie West-Friesland kost aan inleggeld € 25,-. Met elk lid wordt een overeenkomst gesloten die gedurende de levensduur van de installatie geldt. Elk lid neemt een aantal zonnecertificaten naar keuze. ​​ 

Elk lid neemt een productieaandeel​​ ​​ 

Een zonnecertificaat is het​​ gebruiksrecht van​​ 270​​ geïnstalleerde​​ Wattpiek. De investering per zonnecertificaat in het project is​​ bepaald op​​ ca.​​ € 350,-. De jaarlijkse​​ kosten zijn begroot op​​ circa​​ ​​ 7,20​​ incl BTW​​ per Zonnecertificaat.​​ 

​​ 

Hoeveel stroom produceer ik met mijn zonnecertificaten?​​ ​​ 

Je kiest een aantal zonnecertificaten dat het best bij je past.​​ Per zonnecertificaat gaan we uit van een opbrengst van ca​​ 240*​​ kWh per jaar.​​ 

* Schatting van de stroomproductie gebaseerd op een gemiddeld aantal zonuren per jaar. Elk jaar neemt de productiecapaciteit van een zonnepaneel af met ca. 0,8 %. Wij hebben gerekend met de gemiddelde verwachte stroomproductie gedurende de eerste tien jaar.​​ 

Hoe groot kan het aantal zonnecertificaten maximaal zijn?​​ ​​ 

Je kunt al meedoen met 2 zonnecertificaten en het​​ maximumaantal​​ is 20.​​ In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van deze regeling.​​ Wij adviseren om niet meer dan 80 à 90 % van je​​ totale stroomverbruik​​ op te wekken in het kader van de postcoderegeling omdat je stroomverbruik per jaar kan variëren en je geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom.​​ 

Als je zonnepanelen op je eigen dak hebt geplaatst telt de opbrengst daarvan mee voor de Belastingdienst. De totale hoeveelheid stroom die je saldeert en opvoert in de postcoderegeling mag niet meer zijn dan 10.000 kWh per jaar. ​​ 

 ​​​​ 

Ledenovereenkomst​​ ​​ 

Elk lid gaat een overeenkomst aan met de zonnecoöperatie West-Friesland. In de overeenkomst wordt o.a. het aandeel in de productieopbrengst vastgesteld. ​​ 

​​ 

Als je zelf wilt stoppen of je gaat verhuizen​​ ​​ 

Zolang de postcoderegeling van kracht is, is het verstandiger om je zonnecertificaten te houden. Want hoe langer de regeling voor je werkt, hoe beter het rendement op je investering is. Als je gaat verhuizen naar een plaats buiten de postcoderoos kun je geen gebruik meer maken van de postcoderegeling en is het dus beter om jouw certificaten te verkopen. Maar er kan voor jou of jouw familie natuurlijk een reden zijn om de certificaten op enig moment te willen verkopen. De coöperatie staat dit toe en zal er alles aan doen om daarbij te helpen. De prijs hiervoor wordt door de leden onderling bepaald en verrekend. Verkoop is dus mogelijk maar moet altijd worden goedgekeurd door het bestuur van ZCWF omdat de nieuwe eigenaar lid moet zijn van coöperatie ZCWF. ​​ 

De coöperatie heeft een adviestabel ontwikkeld ten behoeve van de overdracht van zonnecertificaten. Daarbij gaan wij uit van een gemiddelde waardevermindering gedurende de eerste 15 jaar van 5,65% per jaar uitgaande van de oorspronkelijke prijs. Daarna van jaar 16 t/m 25 een gemiddelde waardevermindering van 1,52% per jaar. Maar uiteindelijk wordt de prijs natuurlijk bepaald op basis van vraag en aanbod.​​ 

 

DE ENERGIELEVERING​​ ​​ 

Uitvoering van de postcoderegeling vindt plaats via de energiemaatschappijen en de Belastingdienst. De stroom wordt eerst verkocht aan de energiemaatschappij en vervolgens aan jou geleverd door dezelfde energiemaatschappij. Zonnecoöperatie West-Friesland is daartoe in gesprek met meerdere energiemaatschappijen. ​​ 

Je wordt klant van de door ons gekozen energiemaatschappij​​ ​​ 

Wij hebben ervoor gekozen om alle deelnemers te vragen klant te worden van dezelfde energiemaatschappij. Reden daarvan is de nogal bewerkelijke en daarom dure uitvoering van de postcoderegeling. Bovendien moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over in- en verkoop van de stroom. Pas als er groepsafspraken gemaakt worden, is een goed rendement te behalen op de investering. Wij kiezen voor een partner die een prima propositie biedt aan onze leden. Het betekent dat die partner een groot deel van de afhandelingskosten voor haar rekening neemt. Als lid van ZCWF en klant van de door ons gekozen partner krijg je bovendien een deel van de vergoeding die ZCWF ontvangt terug als korting op je jaarlijkse bijdrage aan ZCWF. Alle leden die ook klant zijn van de door ons gekozen energiemaatschappij en zowel gas als stroom betrekken via deze partner krijgen de volgende jaren een korting van ongeveer €​​ 30, -. Leden die alleen stroom afnemen krijgen een korting van ongeveer €​​ 15, -. De korting wordt jaarlijks achteraf verrekend met de volgende bijdrage aan ZCWF. ​​ 

INSCHRIJVEN​​ ​​ 

Digitaal aanvraagformulier​​ 

Met dit formulier vraag je het lidmaatschap aan van Zonnecoöperatie West-Friesland en bestel je een aantal zonnecertificaten in het​​ project​​ pand Fa. Wit Blokker. Wie​​ het eerst​​ komt​​ (binnenkomst € 25 lidmaatschapsgeld​​ op rekening van de coöperatie),​​ het eerst maalt maar leden van ZCWF hebben voorrang. Wij checken of je aan​​ alle voorwaarden voldoet en zo nodig vragen we om aanvullende informatie. ​​ Inschrijven kan via​​ http://www.zonneinitiatiefhoorn.nl/inschrijfformulier/​​  ​​ 

Ledenovereenkomst​​ ​​ 

Je ontvangt een ledenovereenkomst waarin jouw aantal zonnecertificaten is opgenomen. Je gaat ermee akkoord dat het exacte startmoment in de postcoderegeling nog niet is bepaald. Dit komt omdat we het startmoment laten afhangen van de plaatsingsdatum van de zonnepanelen. Op die manier hebben we het langst profijt van de 15 jaar gegarandeerde teruggave Energiebelasting.​​ 

Statuten en Reglement

Met​​ het invullen van aanvraagformulier geeft u aan kennis te hebben genomen van statuten en reglement en daarmee akkoord te gaan.​​ 

 

Aanmelding bij de Belastingdienst​​ ​​ 

Zodra de productielocatie voldoende deelnemers heeft wordt ze door ZCWF aangemeld bij de​​ 

Belastingdienst. Als de installatie volop produceert wordt het startmoment in de postcoderegeling gemeld aan de Belastingdienst. Er is dus één startmoment in de postcoderegeling voor de gehele productielocatie. Het exacte moment kan enkele maanden later zijn dan het moment waarop de installatie begint te produceren. ​​ 

PLANNING​​ ​​ 

Start bouw productie-installatie  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ medio​​ 2018 ​​​​ 

Start in de postcoderegeling  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ zomer​​ 2018​​ 

​​ 

​​ 

 

PARTNERS ​​ in dit project

Gemeente​​ Hoorn

De gemeente​​ Hoorn​​ stimuleert duurzame​​ energieopwekking en​​ 

geeft ambtelijke en financiële ondersteuning.​​ 

​​ 

​​ 

greenchoice

Greenchoice

Greenchoice is de energiemaatschappij die de opgewekte stroom van de

productielocatie​​ Pand Fa Wit Blokker​​ afneemt en voor een groot deel

weer terug levert aan de leden.

​​ 

 

Zonzo​​ ​​ 

Zonzo is de leverancier en installateur van de​​ productie-installatie

 

 

 

cid:part2.A01D9A35.90587975@ceeswit.nl
Firma Wit

De firma Wit stelt zijn pand ter beschikking      ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

​​ ​​ ​​ ​​ 

​​