POSTCODEROOS

De regeling maakt deel uit van het Energie Akkoord uit 2014, en houdt in dat deelnemers een korting krijgen op de energiebelasting (12,18 cent inclusief BTW per 1 januari 2016). Dit houdt in dat men naast de stroomkosten ook de belasting hierover terugkrijgen. Met de postcoderoos wordt een gebied begrenst, waarbinnen de deelnemers aan het project moeten wonen, om in aanmerking voor de korting te komen.

Kortgezegd komt het erop neer dat de postcoderoos het gebied beslaat van:

  1. het postcodegebied waarin de installatie is geplaatst
  2. alle postcodegebieden welke direct aan het hierboven genoemde gebied grenzen.

 

De regeling is gegarandeerd voor een periode van 15 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de installatie energie levert aan het openbare net. Dit betekent dat deelnemers minimaal 15 jaar lang profiteren van korting op de energiebelasting.